Disain ja firma tunnusgraafika

Firma tunnusgraafika (graafiline disain) toob klientidele äratundmisrõõmu ning aitab neid siduda Sinu ettevõttega. Läbiv pildistiil või sarnane värvilahendus kinnistab Sinu ettevõtte visuaalset kuvandit.

Tunnusgraafika muutub eriti oluliseks näiteks sotisaalmeedias, kus igal kanalil on oma nõudmised, et pilt saaks parima esitluse. Samamoodi muutuvad koduselt tuttavlikuks kampaaniad, mis toimivad erinevates kanalites (sotsiaalmeedia, printreklaam, uudiskiri jne), kuid stiil kõigis kanalites on ühtne.

Loon ettevõttele tunnusgraafika, mis on visuaalselt ühtne nii kodulehel, e-kirja signatuuris, sotsiaalmeedialehtedel kui ka dokumendimallidel. See kinnistab ja tugevdab Sinu ettevõtmiste olemust ühtse brändina.

Tehtud tööd

Ühtne tunnusgraafika …

✓ toob klientidele äratundmisrõõmu
✓ kinnistab Sinu ettevõtte visuaalset kuvandit
✓ esitleb sinu ettevõtet korrektselt erinevates kanalites
✓ muudab erinavates kanalites läbi viidavad kampaaniad ühtseks